Senior woman with her caregiver at home

Omdrejningspunktet i forløbet om velfærdssamfundet er den danske velfærdsstat og det faktum, at velfærdsstatens udformning ikke er statisk. Der er mange holdninger til statens opgaver og størrelse, hvilket eleverne vil stifte bekendtskab med undervejs.

Forløbet starter med en definition af begreberne velfærd og velfærdsstat. Derefter skal eleverne sammenligne forskellige typer af velfærdsstater, for derefter at kunne diskutere, hvorvidt den danske velfærdsstat skal ændres. Forløbet afsluttes med et projektarbejde, hvor eleverne skal fordybe sig i og finde løsningsforslag til nogle af de udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor i dag.

Det anbefales at forløbet afvikles efter forløbet Arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at både arbejdsmarkedsforhold og velfærd er tæt forbundne. Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med arbejdsløshed og dagpenge. Det anbefales at starte med arbejdsmarkedet, da viden om arbejdsmarkedsforhold kan være nyttig i det afsluttende projektarbejde.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

Projektarbejde
Det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvor mange timer eleverne skal arbejde med projektarbejdet. Hvis der ikke er så god tid, kan læreren klare informationssøgningen for eleverne og lægge links og artikler ind i klasseforum. Fremlæggelserne kan ligeledes ændres til digitale produkter, fx video eller digitale plancher, der lægges op i klasseforum.

It-værktøjer
I projektarbejdet kan eleverne arbejde med digitale medier til at formidle deres undersøgelse. Skoletube har en stor samling af digitale værktøjer med tilhørende videovejledninger.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.