Vækst portalbillede

Forløbet om vækst skal give eleven et indblik i, hvad økonomisk vækst er, hvordan det opstår, hvilke faktorer der er forudsætninger for, at det kan opstå og fortsætte, og hvad den enkelte aktørs rolle er i samfundsøkonomien.

Emnet tematiserer desuden væksten i andre lande med særligt fokus på Indien og Kina. Her går væksten langt hurtigere end i Danmark og de øvrige vestlige lande, og fortsætter den, vil det før eller siden betyde, at vesten bliver indhentet økonomisk. Det vil få både positive og negative konsekvenser i form af nye markeder at afsætte på, men også en stærkt øget konkurrence. Samtidig kan det få betydning for de produkter, vi i dag får produceret i andre dele af verden til en meget lav løn. Efterhånden som væksten i ulande og mellemindkomstlande medfører, at der bliver færre lavtlønnede til at foretage det arbejde, kan priserne stige og på den måde få direkte konsekvenser for vestligt forbrug.

Varierende opgaver
Opgaverne i forløbet varierer i form, hvilket betyder, at eleverne både skal undersøge, diskutere, illustrere og præsentere.

I udformningen af opgaverne er der ligeledes indtænkt målene for den samfundsfaglige metode. Dette betyder, at eleverne skal aflæse statistiske fremstillinger, opstille diagrammer og prognoser.

Portalens klasseforum kan bruges til at samle og gå i dialog om elevernes besvarelser. Her kan uploades illustrationer, dokumenter, embeddes film og meget mere.

It-værktøjer

Følgende it-værktøjer indgår:

  • Excel eller Numbers

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.