Sociale medier portalbillede

De sociale medier får en større og større betydning for vores liv og identitetsdannelse. Kommunikationen ændrer karakter, og fællesskaber behøver ikke længere at være fysiske.

Forløbet stiller skarpt på de sociale mekanismer, der er på spil, når unge folder sig ud på de sociale medier. Et eksempel herpå er den online identitet, der ikke nødvendigvis har meget til fælles med personens normale identitet.

For at forstå betydningen af de sociale mediers gennemslagskraft, er det vigtigt, at eleverne får en forståelse af, at fællesskaberne på de sociale medier kan være grænseoverskridende. Det gælder både grænser mellem lande, der ophæves, men også personlige grænser, der krydses – især i forbindelse med internetmobning.

På de sociale medier opstår en internetkultur, der skabes i interaktionen mellem mennesker. ”Likes” bliver den sociale målestok for, hvorvidt den enkelte forstår at tilpasse sig denne kultur.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

MovieCut – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.