Socialisering og uddannelse portalbillede1

Udsagnet ”Du kan blive, hvad du vil” er omdrejningspunktet for dette forløb, for kan man virkelig det?

Forløbet stiller skarpt på socialisering og dennes betydning for individets uddannelsesmuligheder og levevilkår. Begrebet social arv belyses igennem kvantitativ data, og der lægges op til en diskussion af, hvordan den negative sociale arv bekæmpes, og chanceligheden gøres større.

Undervejs i forløbet stifter eleverne bekendtskab med socialgrupperne, og selvom disse snart har en del år på bagen, kan de være med til at belyse, at der er forskel på, hvordan folk lever.

I forløbet indgår en opgave, Samfundet i klassen, der er meget tidskrævende. Opgaven kan eventuelt udelukkes, hvorefter der skæres 6 lektioner af forløbet.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Mindmeister – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.