Ideologi portalbillede1

Forløbet Ideologierne starter med at definere begrebet Ideologi for derefter at dykke ned socialismen, liberalismen og konservatismen. Afslutningsvis fokuseres der på ideologiernes mørke sider i form af terrorisme.

I forløbet indgår politiske udsagn, hvor eleverne skal identificere den bagvedliggende ideologi. For aktualitetens skyld anbefales det dog at inddrage medierne til at finde flere udsagn. Dette kan fx gøres ved klippe avisoverskrifter eller citater ud og parre dem med de respektive ideologier.

Når eleverne fordyber sig i socialismen, liberalismen og konservatismen, skal de udarbejde digitale reklamespots for de tre ideologier. Alle elever kan lave alle tre reklamespots. Hvis tiden er knap, kan klassen i stedet deles i grupper, der hver især arbejder med en bestemt ideologi, hvorefter de færdige reklamespots deles i klasseforum eller på klassens Skoletube-kanal.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Prezi – klik her for vejledning.
Pixton – klik her for vejledning.
Animoto – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.