Superhero kid

Forløbet Identitet starter med en introduktion til begrebet identitet, der senere foldes ud i jeg-identitet, den personlige identitet, den sociale identitet og den kollektive identitet. Herigennem lærer eleverne at identiteten hele tiden er i udvikling og er et relationelt begreb, der afhænger af den situation, individet befinder sig i.

I forløbets opgaver indgår både kortfilm, reklamer og musikvideoer, som eleverne skal arbejde med som kilder til at forstå identitetsbegrebet. Generelt kan det anbefales at opfordre eleverne til at bruge lignende medier som kilder til prøven, hvis den udtrækkes, da de ofte egner sig godt til at udtrykke sociale mekanismer.

Den samfundsfaglige metode kommer bl.a. til udtryk i arbejdet med en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne skal undersøge andre elevers holdninger til ægteskab. I opgaven foreslås det at udspørge andre elever i udskolingen. Det kan dog lige så vel være et elektronisk spørgeskema udsendt på de sociale medier.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.