Group Of Teenage Friends Having Piggyback Rides In Autumn Landscape

Grupper er et forløb, der spænder bredt; fra det nære i form af primær- og sekundærgrupper, over kønsroller til afslutningsvis at handle om indvandring og integration.

Forløbets opbygning sigter at give en forståelse af, at en gruppe kan være mange ting og have forskellige betydninger. Både nære og mindre grupper grupper bidrager til individets socialisering, men grupper er også et politisk anliggende i form af indvandring og integration. Dermed opnår eleverne en forståelse af, at gruppekonstellationer er dynamiske og bunder i den enkeltes følelse af tilhørsforhold.

I forløbets opgaver indgår musikvideoer, som eleverne skal arbejde med som kilder til at forstå bl.a. kønsrollebegrebet. Generelt kan det anbefales at opfordre eleverne til at bruge lignende medier som kilder til prøven, hvis den udtrækkes, da de ofte egner sig godt til at udtrykke sociale mekanismer.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

GoAnimate – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.