grundloven portalbillede

Forløbet er en kort introduktion til den danske grundlov. Eleverne lærer at forstå baggrunden for grundlovens tilblivelse, og hvordan grundloven sikrer en moderne retsstat med en tredeling af magten og et konstitutionelt monarki.

Varierende opgaver
Opgaverne i artiklerne varierer i form: eleverne skal undersøge og diskutere, samt udtrykke sig på skrift i form af et læserbrev.  Forløbet afsluttes med et orienteringsløb med QR-koder, hvor eleverne har lavet spørgsmål til det netop gennemgåede materiale. Portalens klasseforum kan bruges til at samle og gå i dialog om elevernes besvarelser. Her kan uploades illustrationer, dokumenter, embeddes film og meget mere.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

Forløbet kan afvikles selvstændigt, men kan med fordel anvendes i forlængelse af forløbet Demokratiets historie. Ligeledes bør forløbet Rettigheder og pligter i grundloven køres efterfølgende, da det sikrer, at eleverne arbejder i dybden med grundlovens betydning for den enkelte borger.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.