Forbrug portalbillede

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte forbruger og privatøkonomi og udfolder sig derefter til at handle om makroøkonomi i form af købekraft og handelsbalance. Derved sikres det, at eleverne forstår sammenhængen mellem deres egne økonomiske handlinger og Danmarks økonomi. Forbrug behandler både det økonomiske aspekt af forbrug, men også det sociologiske i form af forbrugertyper og forbrugernes magt.

Da forbrug og privatøkonomi er tæt forbundne, skal eleverne lægge budget og lære, hvordan de gennemskuer prisen på et lån vha. ÅOP.

Varierende arbejdsformer
I forløbet indgår mange forskellige typer af opgaver. Nogle opgaver tager udgangspunkt i elevernes egne forbrugsvaner, hvor de skal undersøge, hvordan de prioriterer som forbrugere. I en anden opgave skal eleverne spille rollespil for at forstå samspillet mellem forbrugere, producenter og lovgivere.

De samfundsfaglige metoder er integreret i forløbet. Eleverne skal bl.a. planlægge og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor de undersøger danskernes forbrugsvaner. Ligeledes skal de, på baggrund af kvantitativ data, opstille og analysere et cirkeldiagram.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

  • Excel eller Numbers

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.