Folketinget portalbillede

Forløbet er en kort introduktion til Folketinget, lovgivningsprocessen og de politiske partier. Eleverne lærer de grundlæggende fakta om folkestyret, fx antallet af folketingsmedlemmer, forskellen på direkte og repræsentativ demokrati og den gamle inddeling i Folketing og Landsting.

Efter at have arbejdet med Folketinget, fordyber eleverne sig i de politiske partiers ideologiske ophav for derefter at fokusere på de ni partier, der sidder i Folketinget i dag.
Hvis der er tid til overs, kan Folketingets partier fordeles på ni grupper, der hver især laver en digital præsentation af hver deres parti. Præsentationen kan fx være en digital planche (Easel.ly), en interaktiv tavle (Thinklink), et slideshow (Prezi, Slideshows eller SlideMaker), der uploades i klasseforum eller på klassens Skoletube-kanal, hvor der også findes vejledninger.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Easel.ly – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.