EU opbygning forløb2

Forløbet udgør en hjørnesten i temaet Den Europæiske Union. Forløbet starter med at forklare baggrunden for Danmarks udtrædelse af EFTA og tilslutning til EF. Herefter fremstilles  principperne for det indre marked, og forskellen på mellemstatsligt- og overstatsligt samarbejde tydeliggøres. Herefter får eleverne indsigt i unionens lovgivningsproces og vigtigste organer.

Forløbet afsluttes med to tekster, der tager udgangspunkt i to åbne spørgsmål om unionens organisation: Bør vi have en mindre kommission? Og bør EU-Domstolen vedtage love? Her præsenteres eleverne for to demokratiske problemstillinger vedrørende EU, og rammerne for undersøgelse og diskussion sættes.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

Varierende arbejdsformer
I forløbet indgår flere forskellige arbejdsformer. Eleverne skal bl.a. undersøge forhold om EU, illustrere mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, lave digitale præsentationer, diskutere EU, læse samfundsfaglige kilder og opstille løsningsforslag på EU’s demokratiske udfordring.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Slideshows – klik her for vejledning.
Animoto – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.