Euro portalbillede

Forløbet EU og handel behandler globaliseringens betydning for handel mellem landene i verden. I Europa forsøger EU at regulere og fremme handel igennem overstatsligt samarbejde mellem medlemslandene i toldunionen.

I elevhøjde
Globalisering, international handel og toldunioner er komplekse emner, der kan være svære at forstå for elever i grundskolen. Derfor omhandler forløbet to sager, der fyldte meget i de danske medier for få år siden. Det drejer sig om sagerne om kanelsneglen og lakridspiben, der begge blev genstand for EU-lovgivning. Med udgangspunkt i de to sager, kan eleverne forstå, hvordan fælles regler og standarder kan påvirke de enkelte varer på markedet.

TTIP
Lakridspiben og kanelsneglen er fundamentet for at forstå forhandlingerne om en nordatlantisk frihandelsaftale. Når vi endeligt er blevet enige om fælles regler i EU, kan det så lade sig gøre at blive enige med USA og Canada om fælles regler? Og kan en frihandelsaftale få for store konsekvenser for det enkelte land i EU?

Globalisering
Forløbet afsluttes med at stille spørgsmålet: kan det enkelte land vælge at stå uden for fællesskabet, når det gælder handel i en globaliseret verden? Dilemmaet lyder: for at skabe gode forhold for handel over grænserne er det nogle gange nødvendigt at tilsidesætte de enkeltes landes regler og love. Men er det værd, at tilsidesætte egner regler for at fremme handel?

Varierende arbejdsformer
I forløbet indgår flere forskellige arbejdsformer. Eleverne skal bl.a. diskutere, spille rollespil, producere en kampagnevideo, skrive et debatindlæg og undersøge forhold om EU på nettet. Derved kommer eleverne omkring mange af de kompetencer, som målene for samfundsfaglig metode beskriver.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Moviecut – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.