©PHOTOPQR/L'UNION DE REIMS/Christian-Philippe Paris Reims le 29 10 2004 Illustration sur les SDF en ville

Den politiske dagsorden kan hurtigt ændre sig i dag. Derfor må partierne være hurtige på tasterne og reagere på politiske enkeltsager, når de har muligheden. Det store fokus på enkelte sager, frem for de store visioner om samfundet, er forløbets udgangspunkt.

Forløbet starter med en introduktion til de to begreber enkeltsagspolitik og partipolitik, hvorefter eleverne dykker ned i de to cases rygning og fattigdom. Her skal eleverne identificere og diskutere ideologiske udsagn.

Aktuelle enkeltsager kan med fordel inddrages i forløbet. Eleverne kan fx agere journalister og skive en avisartikel, der dækker en aktuel sag. Artiklen kan efterfølgende uploades i klasseforum, hvor den også kan debatteres.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.