Det økonomiske portalbillede1

Det økonomiske kredsløb introducerer eleverne for de fem aktører, og deres rolle i kredsløbet. I starten af forløbet skal eleverne lære at forstå hver aktørs rolle, for derefter at kunne vurdere, hvordan den enkelte aktør – især staten, kan påvirke økonomien.

Eleverne arbejder sig ind i kredsløbet igennem varierende opgaver, hvor de fx skal opbygge fiktive virksomheder, lave tegneserier og digitale præsentationer. Afslutningsvis inddrages politik, og eleverne skal diskutere, hvilken rolle staten skal spille i kredsløbet.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:
Prezi – klik her for vejledning.
Pixton – klik her for vejledning.
Animoto – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.