Acropolis, Athens, Greece

Forløbet, der er henvendt til 8. klassetrin, er en kort introduktion til demokratiets historie og udvikling. Igennem forløbet berører eleverne demokratiets udvikling i antikken, tankerne om magtens tredeling, demokratiets indførsel i Danmark og systemskiftet i 1901, hvor parlamentarismen indføres.

I forløbets opgaver skal eleverne sammenligne nutidens og antikkens demokrati, skitsere demokratiets udvikling til den parlamentariske model, vi kender i dag, forholde sig til nærdemokratiet på skolen og lære, at der også findes andre styreformer end demokrati. Portalens klasseforum kan bruges til at samle og gå i dialog om elevernes besvarelser. Her kan uploades illustrationer, dokumenter, embeddes film og meget mere.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.