Demokratiet udenfor portalforside

Forløbet omhandler alle de former, som demokratiet kan have: fra interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, tænketanke, over medier og lobbyisme til det europæiske demokrati; EU. Forløbets formål er at give eleverne en forståelse af, at demokrati er andet end at stemme til folketinget hver fjerde år. Den enkelte borger har mulighed for selv at præge demokratiet i den retning, som vedkommende finder bedst.

Igennem forløbet arbejder eleverne med at forstå, hvad en interesseorganisation er, og hvor den arbejder. Derefter ændres fokus på demokratiske mekanismer som lobbyisme og medier, der ofte agerer bindeled mellem lovgivere og borgere eller virksomheder.

Afslutningsvis fokuseres der på EU og en aktuel fælleseuropæisk udfordring i form af de mange flygtninge, der i dag banker på EU’s ydre grænse.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Prezi – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.