udenrigspolitik stort1

Forløbet Dansk udenrigspolitik består af 5 tekster, som kan læses som samlet forløb eller hver for sig. Hvis teksterne læses samlet, er det relevant at starte med den introducerende tekst Hvad er dansk udenrigspolitik, som sigter på at give et overordnet indblik i dansk udenrigspolitik, og hvilke udenrigspolitiske organisationer og indsatser, der er særligt vigtige for Danmark. De øvrige tekster uddyber den danske udenrigspolitik i forholde til de førnævnte organisationer og indsatser. Forløbets formål er dermed dels at give eleverne et indblik i, hvordan den danske udenrigspolitik formuleres og udmøntes i praksis, dels at give eleverne mulighed for at vurdere og drøfte forskellige udenrigspolitiske indsatser.

Hver tekst præsenterer eleverne for en række faktuelle oplysninger om emnet. Opgaverne søger at hjælpe eleverne til at folde den tilegnede viden ud og strukturere den. Derudover forklarer opgaverne en række problemstillinger, som er knyttet til emnet, og giver eleverne mulighed for at forholde sig til disse.

Varierende arbejdsformer
Undervejs skal eleverne arbejde med varierende opgaver, både analoge og digitale, parvis og i grupper. I nogle tilfælde skal eleverne uploade præsentationer for hinanden i klasseforum. Andre gange skal de præsentere deres arbejde mundtligt i klassen, og endelig er der opgaver, hvor opsamlingen foregår for andre grupper.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:

Animoto – klik her for vejledning.

Pixton – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.