Bæredygtighed portalbillede

Bæredygtighed er et begreb, der bruges mere og mere i Danmark. Men det er også et begreb, der kan indgå i flere sammenhænge. I nærværende forløb udfoldes begrebet på to måder: bæredygtighed i økonomien og bæredygtighed i forhold til naturen.

Med førstnævnte menes, at der skal være balance i den økonomiske politik og danskernes livsførelse. Boligboblen og den efterfølgende finanskrise er et eksempel på, at økonomien ikke altid er bæredygtig. Bæredygtighed i naturen, handler slet og ret om, at vi ikke skal bruge flere ressourcer, end vores planet kan nå at genskabe.

Efter bæredygtighedsbegrebet er blevet foldet ud, skal eleverne arbejde med at forstå bæredygtighed i en både lokal og global kontekst. Dette kommer til udtryk i et projektarbejde, der tager udgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan vi gøre verden mere bæredygtig? Her skal eleverne komme med konkrete løsningsforslag på bæredygtige tiltag. Derefter rettes fokus på bæredygtighed i erhvervslivet. Her åbnes det potentielle dilemma mellem profitmaksimering og bæredygtighed.

Forløbet afsluttes med et fokus på innovationen og endnu et projektarbejde. Denne gang er opgaven, at eleverne skal opfinde social innovation, for at skabe et bedre forhold mellem mennesker.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

It-værktøjer
Følgende it-værktøjer indgår:
Prezi – klik her for vejledning.
Padlet – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.