Business People Meeting Design Ideas Concept

Forløbet om det danske arbejdsmarked starter med at introducere eleverne for en grundlæggende viden om arbejdsmarkedet: hvem der udgør arbejdsstyrken, hvordan de er delt i selvstændige og lønmodtagere, samt hvem de ledige er, og hvilke forklaringer der er på ledighed. Dernæst fordyber eleverne sig i den politiske og organisatoriske del af arbejdsmarkedet: flexicurity, dagpenge og trepartsforhandlinger. Afslutningsvis arbejder eleverne med globaliseringens betydning for det danske arbejdsmarked.

Varierende opgaver
Undervejs arbejder eleverne med mange varierende arbejdsformer bl.a. statistiske fremstillinger, det digitale præsentationsværktøj Pixton, reklameanalyse og diskussionsøvelser. Portalens klasseforum kan bruges til at samle og gå i dialog om elevernes besvarelser. Her kan uploades illustrationer, dokumenter, embeddes film og meget mere.

I forløbet indgår undervisningsvideoer, der kan bruges til flipped classroom eller som opstart i undervisningen.

Det anbefales at forløbet afvikles før forløbet Velfærdssamfundet. Dette skyldes, at både arbejdsmarkedsforhold og velfærd er tæt forbundne. Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med arbejdsløshed og dagpenge. Det anbefales at starte med arbejdsmarkedet. Det skyldes, at forløbet om velfærdssamfundet afsluttes med et projektarbejde, hvor viden om arbejdsmarkekdsforhold kan være nyttig.

It-værktøjer
Følgende It-værktøjer indgår:

Pixton – klik her for vejledning.
Padlet – klik her for vejledning.

Kompetence-, videns- og læringsmål
Du finder kompetence-, videns- og læringsmål, samt tegn på læring nedenfor. Kompetence- og vidensmål er nedbrudt til læringsmål, der gælder for hele forløbet. Disse er derefter nedbrudt i konkrete læringsmål formuleret i et elevvenligt sprog, som findes i toppen af hver af forløbets artikler.