Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 9. klasse

skoleåret 2017/2018

Årsplanen for samfundsfag tager udgangspunkt i fagets formål og de fire kompetenceområder med de dertilhørende kompetence- og vidensmål, der dækkes over to skoleår – det 8. og 9.

Årsplanen er vejledende og tager udgangspunkt i to ugentlige lektioner i to skoleår. I årsplanen anvendes undervisningsportalen Spot på samfundsfag. Derudover indgår web 2.0-værktøjer fra portalen Skoletube og undervisningsvideoer fra Restudy.

Samfundsfag er et udtræksfag i grundskolen. Det er dog en god idé at tænke prøven ind i undervisningen, hvilket er gjort i nærværende årsplan. Dette kommer til udtryk i forløbene, hvor der er indtænkt projektarbejder, der giver eleverne værktøjer og kulturteknikker til at gennemføre folkeskolens prøver. Ligeledes er der i årsplanen afsat tid til elevernes arbejde med prøven og den dertilhørende vejledning.

Uge 32-34 Vækst

Lektioner

5-6

Varighed

Uge 35-41 Forbrug

Lektioner

10-12

Varighed

Uge 47-51 Bæredygtighed

Lektioner

14-16

Varighed

Uge 4-6 og 8-9 EU's opbygning

Lektioner

8-10 lektioner

Varighed

Uge 16-21 Forberede eventuel prøve

Lektioner

8-10 lektioner

Varighed

I forbindelse med den udtrukne prøve i samfundsfag skal eleverne arbejde med en problemstilling. Ifølge prøvebekendtgørelsen skal eleverne have mellem 6 og 10 lektioner til vejledning. Samme bekendtgørelse anbefaler, at lektionerne fra kristendomskundskab og historie også bruges i den prøveforberedende fase, der starter tidsligst 1. april, såfremt det er samfundsfag, der er blevet udtrukket.

Offentliggørelsen af udtryksfag sker d. 25. april 2017.