Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 8. klasse

skoleåret 2017/2018

Årsplanen for samfundsfag tager udgangspunkt i fagets formål og de fire kompetenceområder med de dertilhørende kompetence- og vidensmål, der dækkes over to skoleår – det 8. og 9.

Årsplanen er vejledende og tager udgangspunkt i to ugentlige lektioner i to skoleår. I årsplanen anvendes undervisningsportalen Spot på samfundsfag. Derudover indgår web 2.0-værktøjer fra portalen Skoletube og undervisningsvideoer fra Restudy.

Uge 34-35 Grundloven

Lektioner

4

Varighed

Uge 36-39 Identitet

Lektioner

4-6

Varighed

Uge 40-41 og 43-44 Grupper

Lektioner

6-8

Varighed

Uge 48-51 Socialisering og uddannelse

Lektioner

6

Varighed

Socialisering og uddannelse

Bemærk at opgaven Et samfund i klassen er udeladt af dette forløb. Hvis opgaven gennemføres er forløbet seks lektioner længere.

Uge 1-4 Ideologierne

Lektioner

6-8

Varighed

Uge 5-6 og 8-9 Folketinget og partierne

Lektioner

6-8

Varighed

Folketinget og partierne

Skolevalg 2017 afholdes d. 2. februar. Læs mere om begivenheden og tilmelding på skolevalg.dk.

Uge 16-19 Arbejdsmarkedet

Lektioner

6-8

Varighed